AUTO-IMPEX, spol. s r. o.

Vlčie hrdlo 68
821 07  Bratislava    

Tel.: 02/40 257 100
Fax: 02/40 257 101
auto-impex@auto-impex.sk

www.auto-impex.sk

 

Profil spoločnosti

Poslaním spoločnosti Auto-Impex je poskytovať spoľahlivé, profesionálne služby orientované na potreby a požiadavky zákazníkov.

 

Poslanie spoločnosti

Okrem hlavných služieb priamo súvisiacich s predajom a servisom vozidiel, tak aj poskytovať svoje ostatné služby súvisiace s prevádzkou vozidiel: garanciu mobility, poradenstvo, školenia pre zákazníkov. Spoločnosť Auto-Impex výchovou mladých študentov zabezpečuje nových profesionálov na pracovnom automobilovom trhu.


Vízia spoločnosti

Našou víziou je byť dynamickou, modernou a uznávanou spoločnosťou so stabilným podielom na trhu. Rozvoj spoločnosti Auto-Impex je orientovaný na dlhodobú finančnú stabilitu, zvyšovanie súčasného podielu v ekonomickom prostredí trhovej ekonomiky, konkurencieschopnosť a zabezpečenie trvalého zvyšovania spokojnosti zákazníkov a zlepšovania výkonnosti. Kreovanie firmy s pozitívnym imidžom, ktorá priťahuje tvorivých a talentovaných ľudí.

Kvalita spoločnosti

 • Kvalita = 27 rokov skúseností a pôsobenia na Slovenskom trhu.
 • Sme profesionáli o čom svedčí certifikát ISO 9001:2015 a zavedenie environmentálneho systému ISO 14001:2015.
 • Snažíme sa riešiť komplexne potreby zákazníkov.Politika kvality

Hlavným cieľom spoločnosti Auto-Impex, spol. s.r.o. je uspokojovať potreby zákazníkov na nadštandardnej úrovni. Chceme byť iný, ako iní a pružne reagovať na konkurenčné prostredie tak, aby sme boli krok pred každým a tak zabezpečili nadštandart. Z tohto dôvodu bol vo firme vybudovaný a zavedený systém manažérstva kvality (SMK), ktorý je implementovaný v interných postupoch podľa normy ISO 9001:2015.

Naša spoločnosť si taktiež uvedomuje význam ochrany životného prostredia a preto sa systematicky snažíme minimalizovať naše negatívne vplyvy na životné prostredie prostredníctvom environmentálne normy ISO 14001:2015.


V súlade s týmto cieľom vyhlasuje vrcholový manažment spoločnosti nasledovnú politiku kvality:

 • zabezpečovať plnenie požiadaviek zákazníka a zainteresovaných strán a ich spokojnosť,
 • zapájať zamestnancov do procesu riadenia tak, aby boli orientovaní na zákazníka a zainteresované strany a tým zvyšovali kvalitu poskytovaných služieb,
 • zvyšovať kvalitu spolupráce a partnerstva s našimi dodávateľmi,
 • zabezpečovať systematické vzdelávanie všetkých zamestnancov,
 • neustále sledovať, vyhodnocovať a zlepšovať systém manažérstva kvality,
 • pristupovať k riadeniu procesne, systematicky a analyticky, čím chceme zabezpečiť efektivitu a flexibilnosť
 • dosahovať požadovanú úroveň kvality v jednotlivých procesoch poskytovania služby a definovať riziká a príležitosti u týchto procesov.
 • plniť zákonné požiadavky SR v ochrane životného prostredia,
 • zlepšiť environmentálne podvedomie zamestnancov a prístup k ochrane životného prostredia

 

Zobraziť certifikáty spoločnosti Auto-Impex